Hastane Kumaşları

Tekstil kumaşları modern tıptaki kullanımları, kullanışlılık açısından beklenilen bazı özellikleri sağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Bunlar; kullanılan tekstil kumaşının kabul edilebilir yapısal saflıkta olması, zehirli madde içermemesi, alerjik ve kanserojen olmaması, sterilize edildiğinde kimyasal ve fiziksel özelliklerinde minimum değişiklik gösterecek yetenekte olmasıdır.

Dokuma kumaşların antibakteriyel özellikleri de olmalıdır.

Mikroorganizmalar vücutta, havada, toprakta ve tüm yüzeylerde bulunabilmekte ve üreyebilecek ortam buldukları takdirde üreyerek hızlı bir şekilde çoğalmaktadırlar. Bakteriler gelişmeleri için, yeterli nem ve sıcaklık ile bir besin kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu gereksinimler tekstil materyallerinde bulunabilmektedir. Genel olarak bakteriler kötü kokuya; mantarlar biyolojik olarak parçalanmaya ve lekelenmeye sebep olurlar. Birçok bakteri 30-37 ºC arasında optimal gelişme gösterirken, birçok mantar için optimal sıcaklık 25-30 ºC dir. Aktif faaliyet halinde iken, vücutta bölgesel sıcaklık değişimleri söz konusu olmakta, bu da bakterilerin çoğalmasını tetikleyici bir unsur oluşturmaktadır. Üzerinde besin kaynağı (çeşitli gıda kirlilikleri, yağ, protein, şeker ve deri kalıntıları) mevcut olan tekstil materyalleri mikrobiyal üremeyi hızlandıran bir başka etkendir.

İnsan sağlığı için önemi üzerine etkisi kan , İdrar ve ter gibi vücut atıklarıyla bozulması ve bakterilerin üremesi için uygun ortam nem ve karanlık, olası enfeksiyonları artırabilir.

Tekstil ürünlerimizde bakteri ,mantar,küf oluşumunu engelleyen yapılar oluşturulmuştur.

Sterilizasyonda, ürünün özelliği bozmayacak kimyasal maddelerden yararlanılmaktadır.

Dezenfekte işleminde çok bilinen kullanım alanı çok yaygın olan ve çok iyi bir dezenfektan olan sodyum hipoklorit - solüsyon (naocl) çamaşır suyuna renk değişim dayanımı sağlanan ürünlerimiz bulunmaktadır.