Berteks AR-GE Merkezi

Üç kuşak boyunca süregelen bilgi birikimi ve tecrübesiyle büyümeye devam eden Berteks Şirketler Grubu; tekstil, otomotiv, pazarlama, sigorta, inşaat ve otelcilik sektöründe gösterdiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.


Yenilenen teknoloji ile kendini geliştiren, yüksek üretim kalitesi ile her geçen gün gücüne güç katan Berteks; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün Yerinde Ar - Ge Merkezi Başvuru ve Değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayarak, tekstil sektöründe faaliyet gösteren 19. kuruluş olma hakkını kazandı.

Rekabet üstünlüğü olan yeni, fonksiyonel ürünleri çevre ve insan odaklı düşünerek ileri teknik, yöntem ve teknolojiler ile üretmek, pazarda yer alan ürünleri ve rakipleri çok iyi anlamak ve analizini en doğru şekilde yaparak; en yeni özellikli ürün, en uygun fiyat, en son trend, en doğru renk, en hızlı zamanda doğru, katma değeri yüksek ürünler yapmak ve sipariş olarak dönüşünü sağlamak açısından Ar - Ge’ye oldukça önem veren Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, Yerinde Ar - Ge Merkezi’nin önemine dikkat çekti.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE ÖZEL AR – GE YAKLAŞIMLARI DEĞİŞECEK…

Noyan, “Ar - Ge Merkezi; firmaların organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, özellikle yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve inovasyonları aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. Berteks bünyesinde yer alan Ar - Ge Merkezi ile de hizmet verdiğimiz tekstil sektörü için Ar-Ge Merkezi bünyesinde uzmanlaşmış ekiplerin oluşmasını sağladık. Sektöre özel Ar - Ge yaklaşımlarını geliştirmek, bilginin sürekliliğini, erişilebilirliğini sağlayarak büyüme ve gelişimi kalıcı hale getirmek ve diğer sektör alanlarında da tekstil ürünü üretme faaliyetleri açısından Ar - Ge yaklaşımlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

“AR – GE MERKEZİ OLUŞUMU İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK”

Bir sene boyunca Yerinde Ar – Ge Merkezi için çok çalıştıklarını vurgulayan Berk Noyan, 6 ay boyunca üstüne titreyerek hazırladıkları proje dosyasını bakanlığa sunduktan sonra, belirli denetimlerden geçtiklerini ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

Berteks olarak Ar – Ge çalışmalarına her yıl çok ciddi bir bütçe ayırdıklarını söyleyen Noyan, “Hem tasarım, hem teknoloji anlamında yatırımlarımız hep oldu ve olmaya devam edecek. Yerinde Ar – Ge Merkezi oluşumu ile sadece yapılanmada farklılıklar oldu. Bu yeni oluşumumuzda devlet desteği ile de gelişimi ve büyümeyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.


“SAĞLANAN DESTEKLER ENDÜSTRİ 4.0 GEÇİŞ DÖNEMİNE DE KATKI SAĞLAYACAK”

Bakanlığın Ar – Ge merkezi için vermiş olduğu desteği de değerlendiren Berk Noyan, “Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar - Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar - Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını destekleyeceğini ve teşvik edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca bu destekler “Endüstri 4.0”a geçiş döneminde de büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırma faaliyetlerinde Berteks’e hız kazandırmak ve bilgi birikimini arttırmak için üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliklerini her zaman devam ettirdiklerini söyleyen Berk Noyan, Bursa’da 30’u aşkın Ar – Ge merkezi bulunduğunu ve hem şehrimize hem de ülkemize daha çok katkı sağlamak için Ar – Ge merkezi sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

Başarı dolu bir yıl geçirdiklerinin altını çizen Noyan, 2017 yılını da değerlendirdi. Noyan, “Tekstil, hiçbir zaman bitmeyecek bir sektör. En gelişmiş ekonomilerde dahi, tekstilin hala çok ciddi pay aldığını ve üretim yaptıklarını görüyoruz. Ama bu noktada Uzakdoğu’da üretilen katma değeri düşük ürünleri kastetmiyorum. Kastettiğim; bilgiye, Ar - Ge’ye, inovasyona dayalı, albenisi yüksek ürünler ve teknik - tekstil.
Tekstil kabuk değiştiriyor. Bu kabuk değişimine ayak uydurmalı, Ar - Ge ve inovasyona yoğunlaşmalı, bunu yaparken de müşteri portföyü iyi planlanmalıdır. Kime, hangi pazara, hangi yaş grubu, kaç para sorularına doğru cevap verebilmek gerekir. Bu soruların cevapları da çok iyi kurgulanmalıdır. Endüstri 4.0 konseptinin sanayi ile entegre olması için çalışmaların hızlandırılması, her zaman önceliğimiz olan markalaşma ve Ar - Ge çalışmalarını ön plana çıkararak yaratacağımız sinerji ile hem yurt içi, hem de yurt dışında hedeflediğimiz satış / ciro beklentilerimizin karşılanacağına inanıyoruz”